พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 


ตอน 1 ช่วง 1 : https://youtu.be/kXQVNrB3eqE
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 1 ช่วง 2 : https://youtu.be/h0Jcq3vsd0M
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 1 ช่วง 3 : https://youtu.be/AyT4lmUsbgI
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 1 ช่วง 4 : https://youtu.be/22_hndR6Mqc

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 2 ช่วง1: https://youtu.be/UdCOaBHZIAA
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 2 ช่วง 2: https://youtu.be/4c3J37KHnPg
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 2 ช่วง 3: https://youtu.be/I__4qMh49QU
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 2 ช่วง 4: https://youtu.be/kGpNeiybsT4

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 3 ช่วง 1: https://youtu.be/UyCjqb5L90Y
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 3 ช่วง 2: https://youtu.be/TykVm61L8WY
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 3 ช่วง 3: https://youtu.be/OsEgmtEIzBU
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 3 ช่วง 4: https://youtu.be/nalhwH12xs4

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 4 ช่วง 1 : https: //youtu.be/39IBO7WwUsc
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 4 ช่วง 2 : https://youtu.be/G3xpZwO2KJA
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 4 ช่วง 3 : https://youtu.be/l2qGLTW_4kw
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 4 ช่วง 4 : https://youtu.be/_XHSnn-psDQ

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 5 ช่วง 1: https://youtu.be/hnmFhqLTAFI
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 5 ช่วง 2: https://youtu.be/_crjhoBkKQg
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 5 ช่วง 3: https://youtu.be/B_x6e9N0eFM
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 5 ช่วง 4: https://youtu.be/G66YL-AyWMs

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 6 ช่วง 1: https://youtu.be/1wogBxctm00
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 6 ช่วง 2: https://youtu.be/Hp4MUZu_eoQ
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 6 ช่วง 3: https://youtu.be/Vh1D8Qg37Lk
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 6 ช่วง 4: https://youtu.be/t3ydwHZUMg8

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 7 ช่วง 1: https://youtu.be/Uhj2_-4Ctjc
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 7 ช่วง 2: https://youtu.be/YqBwggWsNy0
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 7 ช่วง3 : https://youtu.be/1m1cgVeasWY
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 7 ช่วง 4 : https://youtu.be/cdfpjz3t7SU

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 8 ช่วง 1: https://youtu.be/Bo4tDPCgxNo
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 8 ช่วง 2: https://youtu.be/w2AGPJDa3YI
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 8 ช่วง 3: https://youtu.be/vnQxnCuHvFo
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 8 ช่วง 4: https://youtu.be/0zpGgSTiSSk

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 9 ช่วง 1: https://youtu.be/eepQ6XbU5ho
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 9 ช่วง 2: https://youtu.be/m6VHxJXa_tc
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 9 ช่วง 3: https://youtu.be/2giF9Stycqc
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 9 ช่วง 4: https://youtu.be/XskZNRcvEp0

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 10 ช่วง 1: https://youtu.be/15gixhCSuqc
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 10 ช่วง 2: https://youtu.be/zVrew_EGnDs
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 10 ช่วง 3: https://youtu.be/LxizLfLCmik
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
ตอน 10 ช่วง 4: https://youtu.be/rFdttGX7cR0
ตอน 11 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=zQbyOws-jlo
ตอน 11 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=c8KXPyhx540
ตอน 11 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=Fqeo98yoVNg
ตอน 11 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=eA-Ui9_HO3Y
ตอน 12 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=zOTY_nZGmpI
ตอน 12 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=5v-WShNMcWo
ตอน 12 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=NbVtKoPfihg
ตอน 12 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=4swNVE7394A
ตอน 13 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=XGnP3sAVo50
ตอน 13 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=pxYvfsgcDOo
ตอน 13 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=SLf0LYwuGMI
ตอน 13 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=NDjrNP6C0h0
ตอน 14 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=4lqlS7virE0
ตอน 14 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=UgMjPS1tFoU
ตอน 14 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=wKbJaLsIYyw
ตอน 14 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=LTVqFn-bUxs
ตอน 15 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=SQr3f22V0pI
ตอน 15 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=zFU3u-erMv4
ตอน 15 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=ba0iQCUw7Bg
ตอน 15 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=NFjt6aMZQxs
ตอน 16 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=s2bzQCbSHWQ
ตอน 16 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=zTTW2PP_yYk
ตอน 16 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=8Swue32g4jg
ตอน 16 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=57w16_kl_fI
ตอน 17 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=XzVmu_qsyXE
ตอน 17 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=JQREvOetRZM
ตอน 17 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=jcWsGgQK4dU

ตอน 17 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=cQ6Xo3kwBxQ
ตอน 18 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=lCzZWo2UcKo
ตอน 18 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=gA5Ogo5pXoo
ตอน 18 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=dZlbFEpBVAw
ตอน 18 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=mvX9wBYI7jM
ตอน 19 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=mVjriHVIqcA
ตอน 19 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=DR8vnMEFGlU
ตอน 19 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=dzc_eIKGsVE
ตอน 19 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=zsWk50bICm4
ตอน 20 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=GeA3_2RPTKM
ตอน 20 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=jvfxYBfyaHs
ตอน 20 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=SPPDopEABi0
ตอน 20 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=qFgfIZGBbcs
ตอน 21 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=XgQaib1bzmk
ตอน 21 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=23D5yOcW3w0
ตอน 21 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=SprgkrS3ZVo
ตอน 21 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=jrgeZYMuGSI
ตอน 22 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=JZve3e4Ied8
ตอน 22 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=JmmKCYOdlM4
ตอน 22 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=MjrnEkFMbbE
ตอน 22 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=BSjZWid7T9o
ตอน 23 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=ikFtqE5U53g
ตอน 23 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=Q5jW8O6zMKI
ตอน 23 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=gBUXD7HHfmY
ตอน 23 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=T1HsUW12UZM
ตอน 24 ช่วง 1: https://www.youtube.com/watch?v=BYqrCbFLxdU
ตอน 24 ช่วง 2: https://www.youtube.com/watch?v=2-IN39q_zLs
ตอน 24 ช่วง 3: https://www.youtube.com/watch?v=1xhGaLiZmfk
ตอน 24 ช่วง 4: https://www.youtube.com/watch?v=w0lqxStHRWs

บทปลงสังขาร

๗ พุทธวิธีคลายเครียด

๗ พุทธวิธีคลายเครียด

ทุกข์และความดับทุกข์

ทุกข์และความดับทุกข์

คำสอนของพระพุทธเจ้า

คำสอนของพระพุทธเจ้า

ดั่งเทียนหลอมใจ

ดั่งเทียนหลอมใจ

ฝึกเป็นบัณฑิตตลอดเวลา

ฝึกเป็นบัณฑิตตลอดเวลา

อยู่กับตนจงระวังความคิด

อยู่กับตนจงระวังความคิด

รู้ชีวิตผันชีวิต

รู้ชีวิตผันชีวิต